Cách tính khấu hao xe ô tô đã qua sử dụng

cach-tinh-khau-hao-oto

Để tính được khấu hao xe ô tô đã qua sử dụng, các bạn phải xác định được 2 yếu tố là nguyên giá tài sản cố định và thời gian trích khấu hao:

1. Nguyên giá tài sản cố định

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ngày 25 tháng 4 năm 2013 thì Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

cach-tinh-khau-hao-xe-o-to-da-qua-su-dung

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình = Giá mua trực tiếp phải trả + Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại + Các chi phí liên quan trực tiếp

Các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Lưu ý: Số tiền ghi trên hợp đồng kinh tế chỉ để cán bộ thuế tham khảo, Cán bộ thuế căn cứ vào barem có sẵn để tính số tiền thuế của bạn:

– Nếu giá mua cao hơn giá trị để nộp thuế trước bạ: hạch toán theo giá mua, trích khấu hao hàng tháng để đưa vào chi phí được trừ theo giá tính thuế trước bạ

– Nếu giá mua thấp hơn so với giá trị nộp thuế trước bạ: hạch toán và trích khấu hao hàng tháng để đưa vào chi phí được trừ theo giá mua.

Ví dụ: Công ty A mua xe ô tô tải cũ của cá nhân không kinh doanh là anh Nguyễn Văn B với giá là 135.000.000 đồng. Công ty A mang toàn bộ giấy tờ xe và hợp đồng mua bán ô tô có công chứng đến chi cục thuế quận (huyện) nơi công ty đóng trụ sở để nộp thuế trước bạ (2%). Tuy nhiên cán bộ thuế căn cứ vào barem có sẵn tính số tiền để tính thuế của công ty A với giá là 98.000.000 đồng.

Như vậy, công ty A chỉ được hạch toán vào chi phí được trừ theo giá là 98.000.000 đồng, lệ phí trước bạ của ôtô là: 1,960,000 đồng.

Vì cá nhân không kinh doanh nên khi bán tài sản đã qua sử dụng thì không phải kê khai nộp thuế và cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn bán lẻ. Vậy hồ sơ để lấy vào chi phí được trừ là: hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao xe, chứng từ thanh toán, bảng kê 01/TNDN.

cach-tinh-khau-hao-xe-o-to-da-qua-su-dung-2

Hạch toán nguyên giá tài sản cố định:

N211   : 135,000,000

C1121  : 135,000,000

 Hạch toán lệ phí trước bạ:

N211  : 1,960,000

C3339 : 1,960,000

N3339 : 1,960,000

C1111 : 1,960,000

Tổng nguyên giá tài sản cố đinh: 136,960,000 đồng.

Tổng giá trị tài sản để trích khấu hao: 99,600,000 đồng.

2. Thời gian trích khấu hao

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ = Giá trị hợp lý của TSCĐ x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại (xác định theo phụ lục 1 TT 45 nêu trên)

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thịtrường)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế.

Ví dụ: Giá của chiếc ô tô tải mới cùng loại với chiếc ô tô cũ mà Công ty Ánh Dương đã mua có giá là 650 triệu đồng.

Thời gian trích khấu hao = 135,000,000 : 650,000,000 x 10 = 2 năm.

Giá trị trích khấu hao ô tô hàng tháng: 99,960,000 : 24 = 4,165,000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *