Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa

Công nghiệp hóa, hiện điện hóa là gì?. Cùng tìm hiểu vì sao nói “Việt Nam là một đất nước đang bước vững mạnh trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” qua bài viết dưới đây nhé.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-3

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?

Theo đánh giá của chuyên gia thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động là chủ yếu sang sử dụng phổ biến sức lao động với các phương tiện, công nghệ hiện tại tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa

2. Quá trình đi lên CNXH và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Việt Nam đi lên CNXH với một nên kinh tế kém phát triển nên việc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội bằng cách xây dựng mối quan hệ sản xuất mới, xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý tiến hành từng bước nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một điều tất yếu để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-1

3. Tác dụng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

– Dễ dàng nâng cao được tiềm lực quốc phòng bảo vệ tổ quốc
– Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
– Tạo điều kiện để củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ hiện
– Có thể thực hiện tốt cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa
– Nâng coa trình độ kỹ thuật cho nền kinh tế, tăng cao năng suất lao động làm cơ sở cải thiện đời sống nhân dân.

Xem thêm: Tự động hóa bằng robot trong sản xuất ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *